VDM – Va de Motor

JAS Editorial ha creat una revista del món del motor, digital, mensual, gratuïta, interactiva i  multimedia, que arriba a tots els públics mitjançant les actuals plataformes digitals: tabletes, smartphones i online, als mercats d’Apple i Android.

Aquest magazine està recolzat per la web vademotor.com

Disponible a l’Apple Store i Android, aquesta revista interactiva té la particularitat de ser la més avançada del mercat, en quan a disseny, tecnologia i funcionalitats existents, funcionant sense necessitat d’estar conectada a la xarxa. És la revista interactiva més àgil i dinàmica del seu sector, esdevenint una experiència única que permet transmetre un feedback directe entre les marques i l’usuari.

Tant imatges interactives, com vídeos, convergeixen de forma continuada, amb l’objectiu d’anar en sintonia amb l’hàbit de consum de l’usuari final. Va de Motor elabora el contingut a nivell redaccional, de disseny i de programació. També resideix en Va de Motor la distribució i comercialització dels espais publicitaris dins la revista.

App StoreGoogle PlayOnline