JAS Edicions aporta un valor afegit a la seva causa, entenent el disseny com a un dels recursos imprescindibles per poder oferir un servei qualitatiu, enfocat a un tractament elegant i creatiu de la imatge, per assolir una posada en escena diferenciada i captivadora.